Westhinder III geschiedenis

 

De geschiedenis van de lichtschepen West-Hinder

 

westhinder1

Lichtschepen behoren samen met de lichtbakens, de lichtboeien en de vuurtorens tot de kustverlichting ten behoeve van de scheepvaart.

Lichtschepen waren ten behoeve van de navigatie op een vaste positie in zee verankerd. Ze waren uitgerust met een lichttoren die voorzien was van een krachtige lichtbron, met een zware mistseininrichting en een radiobaken. Lichtschepen hadden een opvallende kleur en vorm.
Ze waren knalrood geschilderd met de naam van het betreffende schip in witte letters. Hoge masten droegen de antennes van het radiobaken en van de lichttoren het zogenaamde lichthuis.


De naam van het lichtschip werd meestal ontleend aan de ondiepte waarvoor het waarschuwde. Elders in Europa werden lichtschepen gebruikt als aanloop voor een haven of een rivier. De positie van een lichtschip werd aangegeven op de zeekaarten. Daarom was het van het grootste belang dat het schip op zijn voorgeschreven plaats bleef liggen.

Een lichtschip werd vastgelegd met een zogenaamd paraplu- of paddestoelanker. De ankerpositie werd voortdurend gecontroleerd door peilingen van twee in de onmiddellijke nabijheid liggende tonnen : de waaktonnen. De Belgische lichtschepen waren, in tegenstelling tot de Nederlandse lichtschepen, voorzien van een eigen voortstuwing.
De bemanning van een lichtschip had als hoofdtaak het onderhoud van het schip en de lichtinstallatie en het verzekeren van de uitkijk naar eventuele scheeps- en vliegtuigongevallen.
Tot de neventaken behoorden :

  • het geven van waarschuwingsseinen bij stormwind
  • het verrichten van metereologische en stroomwaarnemingen
  • metingen van golfhoogte
  • controle van zeewater op olieverontreiniging. 

De vogelwaarnemingen vanop lichtschepen hebben interessante gegevens opgeleverd over de gewoonten van trekvogels. Bij ver in zee liggende lichtschepen kwam het dikwijls voor dat grote zwermen trekvogels aangetrokken werden door het licht en op het dek neerstreken.

Het kombuis 

Westhinder 3 Kitchen kabinets

De bemanning van een lichtschip verbleef voor een periode van twee weken aan boord, daarna werden ze afgelost en waren ze twee weken thuis.

Westhinder III Mess

De mess

Westhinder III slaapplaats

In 1864 werd de eerste West-Hinder uitgelegd ter hoogte van de zuidoostpunt van de West-Hinderbank, 11 mijl buiten Nieuwpoort en 17 mijl van Oostende.  De West-Hinders, in 1950 gebouwd bij Beliard-Crighton in Oostende, werden herkend aan hun helder wit lichtsein.

Westhinder 3 opkuis 55

In een periode van 30 seconden verliep het sein als volgt: 1 sec licht, 4 sec duister, 1 sec licht, 4 sec duister, 1 sec licht, 4 sec duister, 1 sec licht en dan 14 sec duister. 
Het licht stond 14 m hoog en bij normale zichtbaarheid was het tot op 12,4 mijl waar te nemen.

Westhinder 3 brulboei

In weersomstandigheden waarbij het zicht slecht is en het lichtbaken niet visueel kan worden waargenomen gebruikt men een misthoorn of nautofoon.
Deze produceert een waarschuwingssignaal met een lage toonhoogte. 
Om de 30 seconden 3 geluidsstoten als volgt; 
2 sec een onderbreking van 1 sec, terug 2 sec met onderbreking van 1 sec en dan 6 sec met onderbreking van 18 sec. 

Er worden lage tonen gebruikt omdat deze door het menselijk oor beter op grotere afstand kunnen worden waargenomen dan hoge.
Men noemt deze hoorn ook wel een "brulboei". 

Westhinder III scheepsbel

Wanneer deze 'toeter" buiten dienst was, werd de scheepsbel geluid met dezelfde regelmaat.

In 1993 werd de opdracht van de West-Hinder overgenomen door een automatisch elektronisch lichtplatform.

De belangrijkste reden voor deze overschakeling was de hoge financiële kost: het platform is ongeveer 7x goedkoper dan het onderhouden en bemannen van een lichtschip.

Sinds 12 mei 1995 heeft het lichtschip zijn vaste ligplaats in het Bonapartedok en maakt het deel uit van de collectie van het MAS / Nationaal Scheepvaartmuseum.


 

 

(foto's en tekst © Seafront Zeebrugge en andere respectievelijke eigenaars)..

 

Mini hambeurs

Inhoud PrijsGemeente Datum