Algemeen

Hier vind je diverse algemene mededelingen van de club

Dit zijn onze Steunende leden van OSA-Antwerpen

Algemeen

Erelid; ON3VCL LEO.

Steunende leden;

ON4GDB Gaetan , ON6VJ Jan, ON8MP Michel, ON2XXX,Ruddy, ON6EF Eddy,

ON4DGZ Georges, ON6HA,Adil, ON/5N7ET Eddy, ON3JRM Robert, ON7VM Joris,

ON4CGT Peter, ON4QE Stefaan,

   

 HIER KAN OOK UW CALL BIJSTAAN,

Het bestuur en de leden danken u voor uw bijdrage van 20 € 2017

Bankrek; BE97 7765 9529 3949.

 

CTCSS 131.8 Hz op repeater 70 Cm.INPUT

Algemeen

vrienden,

sinds kort heeft de 70 cm een CTCSS enkel op de input van de repeater nl. 131.8 Hz.

op de OUTPUT waar je op luistert is GEEN CTCSS.

 

De 2 Mtr. is niet gewijzigd. 67 Hz IN en OUT.

De wekelijkse Nieuwsronde van ON4OSA gaat door  op maandag te 20.00 u.

freq: 145.762.5 Mhz FM.

 

info on4osa

 

Wijziging in het antennedossier ??

Algemeen
BRON UBA / BIPT
Tot op heden biedt het "Besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010 tot bepaling van handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is " via het artikel 12 (Telecommunicatie) de mogelijkheid om in bepaalde omstandigheden een (zend)antenne te plaatsen zonder dat men daarvoor een stedenbouwkundige vergunning nodig heeft.
Nu is er echter een voorstel tot wijziging van dit besluit , met daarin een kleine (maar voor de radioamateurs venijnige) aanpassing van artikel 12:

In artikel 12.1 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in de inleidende zin worden de woorden “met betrekking tot zend- en ontvangstinstallaties voor telecommunicatie” vervangen door de zinsnede “met betrekking tot installaties die behoren tot de infrastructuur met openbaar karakter voor al dan niet draadloze communicatienetwerken voor radiocommunicatie, telefoonverkeer, televisie, internet of andere, die als een bovenlokaal netwerk functioneren”;


Aangezien het eerder onwaarschijnlijk is dat de antennes van radioamateurs beschouwd zullen worden als "met openbaar karakter" vallen de huidige mogelijkheden om als radioamateur een antenne te plaatsen zonder een stedenbouwkundige vergunning nagenoeg volledig weg als dit ontwerp besluit ongewijzigd aanvaard wordt.
De UBA heeft reeds een gesprek aangevraagd bij het kabinet van de bevoegde minister (Joke Schauvliege) en we onderzoeken gelijktijdig ook alle mogelijkheden om te voorkomen dat dit Besluit van de Vlaamse Regering in ons nadeel gewijzigd wordt.

Wie echter plannen heeft om een antenne te plaatsen die op dit ogenblik voldoet aan een van de voorwaarden om vrijgesteld te worden van een stedenbouwkundige vergunning (in overeenstemming met het hierboven vermelde Besluit van de Vlaamse Regering) raden we aan om dit toch maar te doen voordat een eventuele wijziging van kracht wordt.
 
+++
 

HERNIEUWING STEUN AAN OSA/ON4OSA 2017

Algemeen

 Beste vrienden,

Het is weer zo ver we starten het nieuwe werkjaar 2017 en hopen op een goede samenwerking onder alle leden!

Het is ook  het moment om je lidgeld voor de steun van je club te vernieuwen.

Ongewijzigd 20,00 € te storten op BE97-7765 9529 3949, vergeet uw naam en  call niet te vermelden.

Ons bestuur dankt U bij voorbaat.

on4gdb Gaetan De Bruyn CM-OSA

 

 

 

Foto's vd Velddag 2014

Algemeen

Beste vrienden, de foto's van de Velddag 014 staan op onze site.

Beste groeten van uw CM.

 
Meer artikelen...

Mini hambeurs

Inhoud PrijsGemeente Datum